Kurzy

tlumočení

Vanda_02

Přihláška je závazná, na jejím základě Vám bude v kurzu rezervováno místo. Přihlášením do kurzu se zavazujete k uhrazení kurzovného dle platného ceníku. Cena je splatná jednorázově před zahájením kurzu a kurzovné je nevratné.

Překážky ze strany studenta vzniklé v průběhu konání kurzu nejsou důvodem k vrácení školného.

V případě, že kurz, o který máte zájem, nebude naplněn dostatečným počtem posluchačů, vyhrazuje si Agentura Academia právo upravit cenu kurzu nebo zkrátit jeho rozsah. Pokud se kurz, který standardně probíhá 90 minut naplní pouze třemi studenty, zkracujeme délku lekce na 60 minut. V případě, že kurz probíhá 60 minut, zkracujeme délku semestru. O této změně je Agentura Academia povinna zájemce informovat.

© Copyright Academia Levey 2020. All Rights Reserved.