Tlumočení

tlumočení

Tlumočení

Chcete mít spolehlivého tlumočníka při důležitém jednání? Jsem tady pro vás. Martina Levey

Co získáte s butikovou překladatelskou agenturou Academia Levey? V Praze (Holešovicích) zajišťuji překlady a tlumočení mnoha jazykových kombinací. Nejčastěji překládáme z/do angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, polštiny, rumunštiny, italštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny, výjimkou nejsou překlady z řečtiny nebo balkánských jazyků. 

Ušetříte čas a získáte spolehlivého partnera, více než 20 let mých zkušeností a praxe, řešení jen pro vás s odbornou přesností.

Každá tlumočnická zakázka je specifická a její cena se odvíjí od celkové náročnosti. Dohodneme si jazyk a účel tlumočení, termín a cenu, poradím vám. Vyberu pro vás toho nejlepšího tlumočníka.

V jazykových vodách se pohybuji dlouho a angličtinu používám aktivně každý den, jsem tlumočnice a překladatelka angličtiny a češtiny. Mám kolem sebe tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací, na zakázky dohlížím a nezáleží na tom, o jaký jazyk se jedná. S každým zákazníkem se domluvím, co přesně požaduje a podle toho doporučím vhodného tlumočníka.

Ráda tlumočím náročná obchodní jednání, pohybuji se v oblasti rodinného práva (péče o dítě, rozvody), trestních případů, ale mezi mé oblíbené obory patří i gastronomie nebo cestování.

Mezi klienty patří advokátní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, státní orgány, ale také snoubenci, kteří budou uzavírat manželství v ČR nebo v zahraničí, lidé, kteří potřebují tlumočit prezentaci, jednání u notáře nebo na matrice, manažeři a manažerky, kteří mají obchodní jednání.

Náš tip. Recommended by the British Embassy in Prague. Britské velvyslanectví mě doporučuje jako spolehlivého soudního překladatele a tlumočníka. To v praxi znamená, že se na mě často obracejí občané Spojeného království kvůli soudním (úředním) překladům do češtiny nebo do angličtiny např. rodných listů, oddacích listů, diplomů, pracovních smluv, které občané Spojeného království potřebují kvůli vyřizování povolení k pobytu, registrace narozeného dítěte ve Spojeném království, vyřízení pasu a podobných záležitostí.

Typy tlumočení

konsekutivní tlumočení
Tento druh tlumočení se používá často při obchodních jednáních, školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.

simultánní tlumočení
Znamená, že tlumočník pronáší formulace ihned po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Znáte například z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách.

soudní tlumočení (nebo také úřední tlumočení, tlumočení s kulatým razítkem)
Tlumočení, které vyžadují např. soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky. Patří sem i tlumočení svatebních obřadů, kde soudní tlumočník musí být přítomen podle zákona.

Náš tip: Umím bleskově zajistit soudní neboli úřední tlumočení angličtiny na úřadech, u soudů nebo na policii nebo rychle soudně přeložit např. rodné listy nebo diplomy. Budu se vám ráda věnovat, jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny. Martina Levey

Náš tip: Často překládám a tlumočím svatby do angličtiny. Zajistím spolehlivého překladatele, přeložím vaše dokumenty, nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice, nebo pokud uzavíráte sňatek pod palmami v zahraničí. A je jedno, o který se jedná jazyk. Zajistím soudního tlumočníka na svatební obřad. Svatba znamená neopakovatelný zážitek pro nevěstu a ženicha a my to víme.

© Copyright Academia Levey 2021. All Rights Reserved.