Tlumočení

tlumočení

Tlumočení

Pomáhám vám komunikovat a najít společnou řeč. Jazyky jsou moje vášeň. Martina Levey

Jsme překladatelská agentura v Praze – Holešovicích a provádíme překlady a tlumočení  z a do 50 světových jazyků a mnoha jazykových kombinací, nejčastěji překládáme do angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, polštiny, rumunštiny, italštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny, výjimkou nejsou překlady z latiny nebo hebrejštiny.

V jazykových vodách se pohybuji dlouho a angličtinu používám aktivně každý den, jsem soudní tlumočnice a překladatelka aj víc než 20 let. Mám kolem sebe tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací. S každým zákazníkem se domluvím, co přesně požaduje a podle toho doporučím vhodného tlumočníka.

Chcete se věnovat vlastní práci a potřebujete spolehlivého překladatele nebo tlumočníka? Potřebujete přesně a rychle přeložit smlouvu? Mít spolehlivého tlumočníka při důležitém jednání? Jsem tady pro vás.

Specializujeme se na tlumočení obchodních jednání, prezentací, jednání na úřadech a tlumočení u soudu nebo státních orgánů (soudní tlumočení). 

Náš tip. Recommended by the British Embassy. Jsem doporučována Britským velvyslanectvím jako spolehlivý soudní tlumočník. To v praxi znamená, že se na mě často obracejí občané Spojeného království kvůli soudním (úředním) překladům do češtiny nebo do angličtiny např. rodných listů, oddacích listů, diplomů, pracovních smluv, které občané Spojeného království potřebují kvůli vyřizování povolení k pobytu, registrace narozeného dítěte ve Spojeném království, vyřízení pasu a podobných záležitostí. Martina Levey

Typy tlumočení

konsekutivní tlumočení
Tento druh tlumočení se používá často při obchodních jednáních, školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.

simultánní tlumočení
Znamená, že tlumočník pronáší formulace ihned po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Znáte například z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách.

soudní tlumočení (nebo také úřední tlumočení, tlumočení s kulatým razítkem)
Tlumočení, které vyžadují např. soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky. Patří sem i tlumočení svatebních obřadů, kde soudní tlumočník musí být přítomen podle zákona.

Náš tip: Umím bleskově zajistit soudní neboli úřední tlumočení angličtiny na úřadech, u soudů nebo na policii nebo rychle soudně přeložit např. rodné listy nebo diplomy. Budu se vám ráda věnovat, jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny. Martina Levey

U nás nenajdete pevné ceny za tlumočení. Každá zakázka je specifická a její cena se odvíjí od celkové náročnosti. Ale jedno se nemění – zaplatíte cenu, na které se předem dohodneme. Kontaktujte nás a dejte nám vědět vaše požadavky ohledně tlumočení.

Náš tip: Často překládáme a tlumočíme svatby. Zajistíme spolehlivého překladatele, přeložíme vaše dokumenty, nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice, nebo pokud uzavíráte sňatek pod palmami v zahraničí. Zajistíme soudního tlumočníka na svatební obřad. Svatby do angličtiny tlumočím ráda a ráda poradím. Svatba znamená neopakovatelný zážitek pro nevěstu a ženicha a my to víme. Martina Levey

© Copyright Academia Levey 2021. All Rights Reserved.