FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi,
které dostáváme v naší překladatelské agentuře

Odpovídá Martina Levey, majitelka a zakladatelka Academia Levey, překladatelka a tlumočnice angličtiny 

Získáte spolehlivého partnera ve světě překladů a tlumočení a ušetříte čas. Moje firma patří k nejzkušenějším překladatelským agenturám na trhu. Mezi naše klienty patří advokátní a realitní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, soudy a policie, ale také lidé, kteří potřebují přeložit rodné listy, diplomy, životopisy, výpisy z různých registrů a další úřední dokumenty.

Za víc než dvacet let v oboru mám kolem sebe tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací, dohlížím na zakázky. A umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné.

Cenu obvykle počítáme podle normostran (NS = 1800 znaků včetně mezer) překladu nebo počtu slov. Překlad z češtiny je často delší než původní text. Rádi vám připravíme cenovou kalkulaci, kterou vám zašlu zpravidla do půl hodiny. A je jedno, o který jazyk se jedná. 

Standardní doba vyhotovení překladu o rozsahu do 8 stran jsou dva pracovní dny. Např. pokud text k překladu obdržíme ve středu, bude do pátku hotový. Dobu vyhotovení delších nebo expresních překladů vám rádi sdělíme. Umíme bleskově zajistit soudní (úřední) překlad angličtiny. Obecně právní překlady provádíme velmi často.

Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Ano, jde.  U běžných evropských jazyků jsme obvykle schopni zajistit expresní vyhotovení do následujícího pracovního dne za expresní příplatek, nebo i během dne. 

Protože jsem soudní překladatelka angličtiny, umíme bleskově zajistit soudní překlad angličtiny. Obecně právní překlady provádíme velmi často. Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Soudní překlady může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný pro tento účel soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem (nebo úředně ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou (potvrzením, že překlad přesně odpovídá originálu). 

Mým oblíbeným oborem jsou překlady právních nebo obchodních dokumentů, proto jsem se stala soudní překladatelkou a tlumočnicí angličtiny. Nejvíce se pohybuji v oblasti rodinného práva (svatby, rozvody, péče o dítě), financí a realit, marketingu, spolurpacuji s policií a soudy. 

Zadání překladu u nás vám přináší mnoho výhod. Jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny a ve světě soudních překladů se perfektně orientuji. Dokážu pro vás rychle vybrat spolehlivého soudního překladatele/tlumočníka a vše dojednat a vysvětlit. 

Poradím vám, jak postupovat jako osoba nejpovolanější. U každého překladu také provádím kontrolu a případné formální chyby ihned s kolegy doladím.  

Nejčastěji překládám a tlumočím v oblasti rodinného práva (péče o dítě, svatby, rozvody), financí, realit, překladám a tlumočím obchodní jednání, nebo jednání u policie a soudů. 

Ověřený soudní překlad obdržíte v tištěné podobě. Originální dokument (nebo úřední kopie) je pevně svázaný s překladem a doložkou, podpisem a pečetí (úředním kulatým razítkem se státním znakem) překladatele. Nejčastěji je překlad svázaný trikolorovou šňůrkou (my soudní překladatelé rádi děláme mašličky).

Hotový svázaný soudní překlad si můžete vyzvednout u nás v kanceláři v Holešovicích v Praze. Zasíláme také hotové překlady poštou nebo kurýrní službou.

Právní překlady jsou překlady smlouvy nebo jiného právního textu, ale není třeba, aby překlad vyhotovil a orazítkoval soudní překladatel. I když samozřejmě soudní překladatelé jsou odborníci na právní překlady.

Notář a překladatel jsou dvě rozdílná povolání. Notář svým razítkem a podpisem ověřuje pravost podpisu nebo dokumentu, není překladatel, neřeší obsah dokumentu. 

Soudní překladatel vyhotoví překlad originálního dokumentu. Soudní překlad je zárukou toho, že text překladu přesně odpovídá textu původního dokumentu. Tuto skutečnost stvrzuje překladatel svým vlastním razítkem a podpisem. 

Je zvykem účtovat překlady podle rozsahu přeloženého textu, ale můžeme se domluvit na jiném způsobu. Není problém stanovit cenu i podle délky originálu předem, překladatel však musí mít na paměti, jak se liší délka textu v jednotlivých jazycích a podle toho si upravit sazbu (např. francouzský nebo španělský překlad je vždy zhruba o 15 % delší než český originál, němčina je delší asi o 20 %).

Konsekutivní tlumočení se používá často při obchodních jednáních, na školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.
Simultánní tlumočení znamená, že tlumočník pronáší formulace ihned po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Znáte například z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách. 

Tlumočení, které vyžadují např. soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno soudním tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky.

Patří sem i tlumočení svatebních obřadů, kde soudní tlumočník musí být přítomen podle zákona, pokud nevěsta, ženich nebo svědkové nerozumí česky.

Podle domluvy soudní tlumočník provádí simultánní nebo konsekutivní tlumočení.

Protože jsem soudní překladatel angličtiny a češtiny, umím bleskově zajistit soudní neboli úřední tlumočení angličtiny např. na úřadech, u soudů nebo na policii, u notáře. Umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné. Nejvíce se pohybuji v oblasti rodinného práva (svatby, rozvody, péče o dítě), financí a realit, marketingu, ale ráda se pouštím do ostatních oborů, jako je gastronomie nebo cestování.

 

My jsme odborníci na překlady finančních závěrek, auditů a vlastně veškerých účetních a finančních dokumentů do angličtiny, protože náš dlouholetý korektor angličtiny je účetní znalec (chartered accountant). Pokud potřebujete přeložit tyto důležité dokumenty, budete u nás v těch nejlepších rukou.

© Copyright Academia Levey 2021. All Rights Reserved.