FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi, které dostáváme v naší překladatelské agentuře

Odpovídá Martina Levey, majitelka a zakladatelka Academia Levey, překladatelka a tlumočnice angličtiny 

Co získáte s překladatelskou agenturou Academia Levey?

Provedu vás bludištěm překladů jako nikdo jiný. A nejedná se jen o angličtinu. Získáte mých víc než 20 let zkušeností a praxe, pomůžu vám, pokud potřebujete konzultace a překlady nezadáváte často, ušetříte čas. Pečlivost, přesnost a mlčenlivost je samozřejmostí.

Moje firma patří k nejzkušenějším překladatelským agenturám na trhu. Mezi klienty patří advokátní a realitní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, soudy a policie, ale také lidé, kteří potřebují přeložit rodné listy, diplomy, životopisy, výpisy z různých registrů a další úřední dokumenty.

Jsem angličtinářka, překladatel a tlumočník aj tělem i duší. Za víc než 20 let v oboru mám kolem sebe tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací, dohlížím na zakázky. A umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné.

Kolik bude překlad stát?

Cena vychází z počtu normostran (NS = 1800 znaků včetně mezer) překladu, nebo můžeme počítat rozsah podle slov. Překlad z češtiny je často delší než původní text. Záleží na typu cizího jazyka. Ráda vám připravím cenovou kalkulaci.

Za jak dlouho bude překlad hotový?

Standardní doba vyhotovení překladu textu do 8 stran jsou dva pracovní dny. Např. pokud text 5 stran k překladu obdržím ve středu, bude do pátku hotový. Dobu vyhotovení delších nebo expresních překladů vám ráda sdělím na požádání. Umím bleskově zajistit soudní (úřední) překlad angličtiny, právní překlady provádíme velmi často.

Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Nejde překlad vyhotovit rychleji, expresně?

Ano, jde.  U běžných evropských jazyků můžu obvykle zajistit expresní vyhotovení do následujícího pracovního dne za příplatek, nebo i během dne.

Protože jsem soudní překladatelka angličtiny, umíme bleskově zajistit soudní překlad angličtiny. Právní překlady provádíme velmi často. Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Co to jsou soudní překlady (také úřední překlad, překlad s kulatým razítkem, ověřený překlad)?

Soudní překlady může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný pro tento účel soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem (nebo úředně ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou (potvrzením, že překlad přesně odpovídá originálu).

Mým oblíbeným oborem jsou překlady právních nebo obchodních dokumentů, proto jsem se stala soudní překladatelkou a tlumočnicí angličtiny. Nejvíce se pohybuji v oblasti rodinného práva (svatby, rozvody, péče o dítě), financí a realit, marketingu, spolurpacuji s policií a soudy.

Proč soudní (úřední) překlady od překladatelské agentury Academia?

Jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny a ve světě soudních překladů se perfektně orientuji, a to nejen v anglickém jazyce. Dokážu pro vás rychle vybrat spolehlivého soudního překladatele/tlumočníka a vše dojednat a vysvětlit.

Poradím vám, jak postupovat jako osoba nejpovolanější. U každého překladu také provádím kontrolu a případné formální chyby ihned s kolegy doladím.

Nejčastěji překládám a tlumočím v oblasti rodinného práva (péče o dítě, svatby, rozvody), financí, realit, překladám a tlumočím obchodní jednání, nebo jednání u policie a soudů.

Jak vypadá hotový ověřený soudní překlad?

Ověřený soudní překlad obdržíte v tištěné podobě. Originální dokument (nebo úřední kopie) je pevně svázaný s překladem a doložkou, podpisem a pečetí (úředním kulatým razítkem se státním znakem) překladatele. Nejčastěji je překlad svázaný trikolorovou šňůrkou (my soudní překladatelé rádi děláme mašličky).

Hotový svázaný soudní překlad si můžete vyzvednout v kanceláři v Holešovicích v Praze. Zasíláme také hotové překlady poštou nebo kurýrní službou.

Co to jsou právní překlady?

Právní překlady jsou překlady smlouvy nebo jiného právního textu, ale není třeba, aby překlad vyhotovil a orazítkoval soudní překladatel. I když samozřejmě soudní překladatelé jsou odborníci na právní překlady.

Jaký je rozdíl mezi soudním (úředně ověřeným) překladem a notářským ověřením? 

Notář a překladatel jsou dvě rozdílná povolání. Notář svým razítkem a podpisem ověřuje pravost podpisu nebo dokumentu, není překladatel, neřeší obsah dokumentu.

Soudní překladatel vyhotoví překlad originálního dokumentu. Soudní překlad je zárukou toho, že text překladu přesně odpovídá textu původního dokumentu. Tuto skutečnost stvrzuje překladatel svým vlastním razítkem a podpisem.

Co účtujeme, počet stran originálu nebo překladu?

Je zvykem účtovat překlady podle rozsahu přeloženého textu, ale můžeme se domluvit na jiném způsobu. Není problém stanovit cenu i podle délky originálu předem, překladatel však musí mít na paměti, jak se liší délka textu v jednotlivých jazycích a podle toho si upravit sazbu (např. francouzský nebo španělský překlad je vždy zhruba o 15 % delší než český originál, němčina je delší asi o 20 %).

Co to je konsekutivní tlumočení?
Konsekutivní tlumočení se používá často při obchodních jednáních, na školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.
Co to je simultánní tlumočení?
Simultánní tlumočení znamená, že tlumočník pronáší formulace ihned po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Znáte například z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách.
Co to je soudní tlumočení (nebo také úřední tlumočení, tlumočení s kulatým razítkem)?

Tlumočení, které vyžadují např. soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno soudním tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky.

Patří sem i tlumočení svatebních obřadů, kde soudní tlumočník musí být přítomen podle zákona, pokud nevěsta, ženich nebo svědkové nerozumí česky.

Podle domluvy soudní tlumočník provádí simultánní nebo konsekutivní tlumočení.

Protože jsem soudní překladatel angličtiny a češtiny, umím bleskově zajistit soudní neboli úřední tlumočení angličtiny např. na úřadech, u soudů nebo na policii, u notáře. Umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné. Nejvíce se pohybuji v oblasti rodinného práva (svatby, rozvody, péče o dítě), financí a realit, marketingu, ale ráda se pouštím do ostatních oborů, jako je gastronomie nebo cestování.

Provádíte odborný překlad do angličtiny např. komplikovanějších finančních dokumentů, auditů, účetnictví apod.?

My jsme odborníci na překlady finančních závěrek, auditů a vlastně veškerých účetních a finančních dokumentů do angličtiny, protože náš dlouholetý korektor angličtiny je účetní znalec (chartered accountant). Pokud potřebujete přeložit tyto důležité dokumenty, budete u mne v těch nejlepších rukou.

© Copyright Academia Levey 2021. All Rights Reserved.