FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi, které dostáváme v naší překladatelské agentuře

Odpovídá Martina Levey, majitelka a soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny 

Získáte spolehlivého partnera ve světě překladů a tlumočení a ušetříte čas. Moje firma patří k nejzkušenějším překladatelským agenturám na trhu.

Jsem angličtinářka a soudní překladatel a tlumočník aj tělem i duší. Za víc než dvacet let v oboru mám kolem sebe tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací. A umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné.

Pokud nepotřebujete soudní překlad, bude cena vycházet z počtu normostran (NS = 1800 znaků včetně mezer) překladu. Překlad z češtiny je často delší než původní text. Záleží na typu cizího jazyka. Rádi vám připravíme předběžnou cenovou kalkulaci.

Standardní doba vyhotovení překladu (z/do běžných evropských jazyků o rozsahu do 8 NS) jsou dva pracovní dny, den zadání se nepočítá. Např. pokud text k překladu obdržíme ve středu, bude do pátku hotový. Dobu vyhotovení delších překladů vám rádi sdělíme na požádání. Umíme bleskově zajistit soudní překlad angličtiny. Obecně právní překlady provádíme velmi často.

Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Ano, jde.  U běžných evropských jazyků při rozsahu do 8 NS (NS = 1800 znaků včetně mezer) jsme obvykle schopni zajistit expresní vyhotovení do následujícího pracovního dne za expresní příplatek, nebo i během dne. Expresní vyhotovení je za příplatek možné i u rozsáhlejších překladů.

Protože jsem soudní překladatelka angličtiny, umíme bleskově zajistit soudní překlad angličtiny. Obecně právní překlady provádíme velmi často. Pokud potřebujete stihnout překlad do určitého termínu, budu se snažit najít řešení s vámi.

Má-li však profesionální překladatel připravit kvalitní překlad, potřebuje na to dostatek času. Obvykle se počítá 6–8 normostran (NS = 1800 znaků včetně mezer) za den.

Soudní překlady může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný pro tento účel soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem (nebo úředně ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou (potvrzením, že překlad přesně odpovídá originálu).

Zadání překladu u nás vám přináší mnoho výhod. Jsem soudní překladatel angličtiny už více než 20 let a ve světě soudních překladů se perfektně orientuji. Dokážu pro vás rychle vybrat spolehlivého soudního překladatele/tlumočníka a vše dojednat a vysvětlit. 

Poradím vám, jak postupovat jako osoba nejpovolanější. U každého překladu také provádím kontrolu a případné formální chyby ihned s kolegy doladím.

Ověřený soudní překlad obdržíte vždy v tištěné podobě. Originální dokument (nebo úřední kopie) je pevně svázaný s překladem a doložkou, podpisem a pečetí (úředním kulatým razítkem se státním znakem) překladatele. Nejčastěji je překlad svázaný trikolorovou šňůrkou (my soudní překladatelé rádi děláme mašličky).

Hotový svázaný soudní překlad si můžete vyzvednout u nás v kanceláři v Holešovicích v Praze. Zasíláme také hotové překlady poštou nebo kurýrní službou.

Právní překlady jsou překlady smlouvy nebo jiného právního textu, ale není třeba, aby překlad vyhotovil a orazítkoval soudní překladatel. I když samozřejmě soudní překladatelé jsou odborníci na právní překlady.

Notář a překladatel jsou dvě rozdílná povolání. Notář svým razítkem a podpisem ověřuje pravost podpisu nebo dokumentu, není překladatel, neřeší obsah dokumentu. 

Soudní překladatel vyhotoví překlad originálního dokumentu. Soudní překlad je zárukou toho, že text překladu přesně odpovídá textu původního dokumentu. Tuto skutečnost stvrzuje překladatel svým vlastním razítkem a podpisem. 

Pokud není domluveno něco jiného, je zvykem účtovat překlady podle rozsahu přeloženého textu. Není problém stanovit cenu i podle délky originálu předem, překladatel však musí mít na paměti, jak se liší délka textu v jednotlivých jazycích a podle toho si upravit sazbu (např. francouzský nebo španělský překlad je vždy zhruba o 15 % delší než český originál, němčina je delší asi o 20 %).

Konsekutivní tlumočení se používá často při obchodních jednáních, na školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.
Simultánní tlumočení znamená, že tlumočník pronáší formulace ihned po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Znáte například z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách. 

Tlumočení, které vyžadují např. soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno soudním tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky.

Patří sem i tlumočení svatebních obřadů, kde soudní tlumočník musí být přítomen podle zákona, pokud nevěsta, ženich nebo svědkové nerozumí česky.

Podle domluvy soudní tlumočník provádí simultánní nebo konsekutivní tlumočení.

Protože jsem soudní překladatel angličtiny, umím bleskově zajistit soudní neboli úřední tlumočení angličtiny např. na úřadech, u soudů nebo na policii. Za víc než dvacet let v oboru mám kolem sebe v překladatelské agentuře Academia Levey tým zkušených a šikovných kolegů mnoha jazykových kombinací. A umím vám poradit a vyřešit zdánlivě neřešitelné.

My jsme odborníci na překlady finančních závěrek, auditů a vlastně veškerých účetních a finančních dokumentů do angličtiny, protože náš dlouholetý korektor angličtiny je účetní znalec (chartered accountant). Pokud potřebujete přeložit tyto důležité dokumenty, budete u nás v těch nejlepších rukou.

© Copyright Academia Levey 2021. All Rights Reserved.