Překlady

tlumočení

Překlady

Díky působení v oboru více než dvacet let patříme k nejzkušenějším překladatelským agenturám na trhu.  Přeložili jsme tisíce stran ze všech světových jazyků a tlumočili celou řadu zajímavých akcí. Naši zákazníci oceňují rychlost, kvalitu a přesnost.

Spolupracujeme výhradně se zkušenými a prověřenými překladateli, kteří jsou odborníci v daném oboru a překládanému textu rozumějí. Jsme rychlí, přesní a věnujeme se vám. Umíme poradit a najít nejvhodnější řešení. Zásadně dodržujeme dohodnuté termíny dodání a rozumné ceny.

Provádíme překlady z a do 50 světových jazyků a mnoha jazykových kombinací, nejčastěji překládáme do angličtiny, němčiny, bulharštiny, francouzštiny, polštiny, italštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny, výjimkou nejsou překlady z latiny nebo hebrejštiny.

Právní a soudní překlady patří k základům naší překladatelské práce. Umíme přeložit smlouvy do 24 hodin, kratší překlady včetně soudních (úředních) vyhotovíme i během dne. Kalkulaci překladu vám zašleme zpravidla do půl hodiny.

rychlost, přesnost a spolehlivost
odborné a právní překlady během dne, smlouvy i do 24 hodin
odbornost a profesionalita 

Náš tip: Jsme odborníci na překlady finančních závěrek, auditů a veškerých účetních a finančních dokumentů do angličtiny, protože náš dlouholetý korektor angličtiny je účetní znalec (chartered accountant). Pokud potřebujete přeložit tyto důležité dokumenty, budou u nás v nejlepších rukou.

Právní a soudní překlady

Co to je právní překlad?

Právní překlad je překlad smlouvy nebo jiného právního textu, ale není třeba, aby překlad vyhotovil a orazítkoval soudní překladatel.

Co je to soudní překlad? (také úřední překlad, překlad s kulatým razítkem, apod.)

Víte, jaký je rozdíl mezi soudním překladem a úředním překladem? Žádný. Oba tyto pojmy znamenají jeden druh překladu, někdy také uslyšíte termíny jako překlad s kulatým razítkem nebo ověřený překlad. Správný termín je soudní překlad, protože překlad vykonává soudní překladatel/tlumočník, který je jmenován příslušným soudem.  Soudní překlady se používají v případě, že je třeba předkládat úřední listiny v zahraničí, např. potřebujete získat povolení k pobytu nebo pracovní povolení, víza, registrovat narození dítěte, začít studovat univerzitu apod.

Soudní překlad tedy může vyhotovit pouze soudní překladatel jmenovaný pro tento účel soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem (nebo úředně ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou, která obsahuje kulaté razítko.

Pokud svěříte vyhotovení soudního překladu naší agentuře, nemusíte mít starosti s nalezením vhodného překladatele a porozuměním celému procesu. A nevadí, jestli nejste z Prahy nebo z Olomouce. Po domluvě nám můžete překlady poslat poštou a my Vám je stejnou cestou vrátíme vyhotovené zpět.

Náš tip. Recommended by the British Embassy. Víte, že díky svým dlouholetým zkušenostem je Martina Levey doporučována Britským velvyslanectvím jako spolehlivý soudní tlumočník? To v praxi znamená, že se na ni často obracejí občané Spojeného království kvůli soudním (úředním) překladům do češtiny nebo do angličtiny např. rodných listů, oddacích listů, diplomů, pracovních smluv, které občané Spojeného království potřebují kvůli vyřizování povolení k pobytu, registrace narozeného dítěte ve Spojeném království, vyřízení pasu a podobných záležitostí.

Nejčastěji realizované právní a soudní překlady:

 • právní dokumenty a listiny – smlouvy, rozsudky, zatykače, zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení a další úřední listiny
 • překlady zakládacích listin společností – stanovy a výpisy z obchodních rejstříků
 • daňová přiznání, účetní závěrky, audity, výroční zprávy, nabídky, ekonomické zprávy a studie
 • všechny typy úředních dokumentů – rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodních a trestních rejstříků, diplomy, vysvědčení a certifikáty
 • překlady dokumentů potřebných k uzavření manželství a tlumočení na matrice a při obřadu

Náš tip: Co to je pravidlo čtyř očí? Při překladech zejména právních textů je toto pravidlo u nás samozřejmostí a je zahrnuto v ceně za překlad.  Na překladu se podílí dva skvělí překladatelé, dva páry očí.  První překlad přeloží a druhý překlad zkontroluje. Přesnost překladu je pojištěna, jedná se vlastně o dvojitou záruku kvality.

Nejčastěji realizované běžné překlady:

 • korespondence, žádosti, životopisy, doporučení
 • technická a odborná dokumentace, manuály
 • lékařské texty
 • webové stránky a prezentace
 • marketingové texty a reklamní materiály
 • odborné články

Náš tip: Často překládáme a tlumočíme svatby. Zajistíme spolehlivého překladatele, který správně přeloží vaše doklady a dokumenty, nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice, nebo pokud jste se rozhodli pro svatbu třeba na pláži a uzavíráte sňatek v zahraničí. Zajistíme také soudního tlumočníka na vlastní obřad. Svatba znamená neopakovatelný zážitek pro nevěstu a ženicha a my jsme si toho vědomi!

Jak budeme postupovat – objednání překladu

Kalkulaci překladu vám zašleme zpravidla do půl hodiny.

Abychom mohli vytvořit cenovou kalkulaci překladu, bude nejjednodušší, pokud nám text pošlete emailem (v případě soudních překladů naskenované dokumenty). Dohodneme si účel překladu, termín a cenu, poradíme vám. Vybereme pro vás toho nejlepšího překladatele, doporučíme případné úpravy nebo korektury.

Kdy bude překlad hotový? V termínu, který jsme si předem dohodli. Kratší překlady umíme vyhotovit během dne nebo i do několika hodin včetně rodných listů, diplomů, potvrzení banky, oznámení atd. Dodržování termínů je pro nás samozřejmostí.

Pošlete nám e-mail na preklady@academia-levey.cz nebo využijte elektronickou objednávku, zatelefonujte nám do kanceláří v Praze či v Olomouci, přijďte osobně.

© Copyright Academia Levey 2020. All Rights Reserved.