Academia Levey – soudní překlady, právní překlady, překlady právních a úředních dokumentů
Martina Levey

Soudní a právní překlady

Překlady právních dokumentů patří k základním pilířům naší překladatelské práce, protože Martina Levey, majitelka agentury, aktivně působí více než 15 let jako soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny v České republice i v zahraničí.

Tým zkušených překladatelů v různých jazykových kombinacích a s rozdílným právním zaměřením s námi většinou pracuje více než sedm let. Vedle právních kanceláří jsou našimi zákazníky i soudy a Policie ČR.

U kratších překladů je běžná dodací lhůta dva pracovní dny, rádi zajistíme překlady v expresních termínech. Rozsah překladu počítáme podle počtu normostran (NS), 1 normostrana je 1 800 úhozů včetně mezer.

Soudní překlady (nebo také soudně ověřené překlady nebo úřední překlady) může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný pro tento účel soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem (nebo notářsky ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou. Notářsky ověřené kopie originálních dokumentů vám také rádi zajistíme.

Nejčastěji realizované právní a soudní překlady:

  • právní dokumenty a listiny – smlouvy, rozsudky, zatykače, zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení a další úřední listiny
  • překlady zakládacích listin společností – stanovy a výpisy z obchodních rejstříků
  • daňová přiznání, účetní závěrky, audity, výroční zprávy, nabídky, ekonomické zprávy a studie
  • všechny typy úředních dokumentů – rodné listy, oddací listy, dokumenty potřebné k uzavření manželství, výpisy z obchodních a trestních rejstříků, diplomy, vysvědčení a certifikáty

Objednání překladů nebo tlumočení
Pošlete nám e-mail na preklady@academia-levey.cz nebo využijte elektronickou objednávku, zatelefonujte nám do kanceláří v Praze či v Olomouci, přijďte osobně.