Kurzy

tlumočení

Němčina – začátečníci

Přihláška je závazná, na jejím základě Vám bude v kurzu rezervováno místo. Přihlášením do kurzu se zavazujete k uhrazení kurzovného dle platného ceníku. Cena je splatná jednorázově před zahájením kurzu a kurzovné je nevratné.

Překážky ze strany studenta vzniklé v průběhu konání kurzu nejsou důvodem k vrácení školného.

V případě, že kurz, o který máte zájem, nebude naplněn dostatečným počtem posluchačů, vyhrazuje si Agentura Academia právo upravit cenu kurzu nebo zkrátit jeho rozsah. O této změně je Agentura Academia povinna zájemce informovat.

© Copyright Academia Levey 2018. All Rights Reserved.