Náš tým

Náš tým

Mgr. Martina Levey,
ředitelka a majitelka
 

Martina zajištuje vedení firmy a komunikaci s klienty a studenty, je zakladatelkou a majitelkou agentury. Soustředí se na vylepšování služeb, kvalitu překladů a výuky, pravidelně školí lektory a překladatele.

Martina sama už mnoho let aktivně překládá, zejména právní dokumenty, ale také má ráda překlady marketingových textů a webových stránek. Protože je soudní tlumočnice anglického jazyka, tlumočí u soudů, na policii nebo na úřadech. Nejčastěji tlumočí svatby, rozvody, policejní výslechy zadržených nebo notářské úkony. Ráda také tlumočí obchodní jednání a školení ve firmách.

Stále vyučuje angličtinu a pořádá workshopy. Její oblíbené téma je výuka konverzační současné angličtiny včetně frází, přirovnání a idiomů nebo také obecné Jak na cizí jazyky.

Vystudovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Angličtina je její celoživotní koníček, pravidelně Anglii navštěvuje, ráda cestuje a objevuje nová místa a gastronomické zážitky.

Mgr. Tereza Indráková,
manažerka pobočky Olomouc

Tereza je manažerka olomoucké jazykové školy a vyučuje angličtinu dospělé i děti. Skvěle se stará o naše studenty a lektorský tým, zajišťuje metodickou podporu a další vzdělávání. Pečuje o bezchybný chod agentury, vybírá nové lektory a je k dispozici jim i studentům.

Vystudovala překladatelství angličtiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V průběhu studia aktivně poskytovala soukromé lekce angličtiny a výuka se tak stala její velkou zálibou. Ráda cestuje, běhá, učí se cizí jazyky a překládá.

Lektoři a překladatelé

Naši lektoři i překladatelé procházejí výběrovým řízením, absolvují řadu školení a stále na sobě pod naším vedením pracují. Všichni jsou skvělí a mají odpovídající vzdělání, zahraniční zkušenosti a velké nadšení. Klienti a studenti o nás často mluví jako o „rodinné firmě“. Jazyky jsou naše vášeň.

© Copyright Academia Levey 2020. All Rights Reserved.