Výuka s Kreativním slovníkem

Výuka s Kreativním slovníkem


Znáte Tomáše a jeho ženu Suzie z Olomouce? Poznali jsme je blíže na jedné jazykové konferenci a jejich nápady a učebnice Kreativní slovník nás inspirovaly. A inspirovali nás natolik, že jsme se s nimi a jejich Kreativním slovníkem rozhodli začít pracovat. Osobně nám a našim lektorům předali metodiku, podle které vás rádi a s chutí budeme učit – v kurzech nebo individuálních hodinách.

Proč zrovna Kreativní slovník?

Už při prvním pohledu si řeknete, že takovou učebnici angličtiny jste ještě neviděli. Kreativní slovník totiž není učebnice jako taková, ale jedná se spíše o slovní mapy a doplňovačky.

Mnozí z vás se nejspíše domnívají, že slovník slouží pouze k procvičení slovíček, ale není tomu tak. Slovní mapy jsou propojené i s další gramatikou, využívají například hojně propojení slovní zásoby se slovesy a nabízí i procvičení časů.

Co se týče témat, jsou zaměřené velmi prakticky, takže se předpokládá, že jejich znalost krásně uplatníte v běžném životě.

Kreativní slovník si oblíbilo velké množství škol a využívá jej jako doplňku ke klasickým učebním textům. Představuje příjemné zpestření výuky a díky své vizuální podobě i snazší zapamatování jak slovní zásoby, tak gramatiky.

Rádi bychom našim klientům ve spolupráci s Kreativním slovníkem konkrétní témata představili a v zimním semestru nabízíme kurz pro začátečníky nebo mírně pokročilé.

5 důvodů, proč je Kreativní slovník tou správnou volbou

  1. KONTEXT – díky propojení slovní zásoby s gramatikou se učíme v souvislostech, díky čemu danou problematiku lépe pochopíme a rychleji si ji zapamatujeme
  2. OBRÁZKY – všechna slovíčka a slovní spojení jsou v kreativním slovníku zaznamenané pomocí obrázků a vzpomínky se vybavují jako obrázky
  3. ČAS – ušetříte spoustu vzácného času, protože veškerou slovní zásobu najdete v dané mapě a nemusíte tak dále listovat
  4. SYSTÉM – slovník bude mít úspěch u milovníků organizace, jelikož slovní zásoba je napříč celou knihou systematicky uspořádaná a přehledná
  5. SEBEDŮVĚRA – můžete si pomocí praktických cvičení ihned ověřit, kolik nových věcí už umíte



© Copyright Academia Levey 2020. All Rights Reserved.